Pod koniec kwietnia odbyła się kolejna sesja nagraniowa zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą.

 

 * Bądźże pozdrowiona (wszystkie zwrotki 10’11'')

    * Sław języku tajemnicę (całość)

    * Panie dobry jak chleb (całość)

·      Wszystkie psalmy responsoryjne na W. Tydzień - bez organ

·       Twemu Sercu 2’13 - bez organ

·       Ludu mój ludu 8’48’’ - bez organ

·       Zbawienie… przez krzyż 3’47’’ - bez organ

·       Liczę na Ciebie 3’43’’ - bez organ

·       Krzyżu święty 4’30'' - bez organ

 ·       Wierzę w Ciebie Panie 2’17’’ - bez organ

* ponad 20 wersji śpiewu przed ewangelią z wersetem

 

Automatyczny organista 2015

organista.annacsb.pl